Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

 TOÁN TƯ DUY A+ TẠI BIÊN HÒA

Toán Tư Duy Super Math Việt Nam khai giảng các lớp toán tư duy A+ dành cho các đối tượng học sinh tiền tiểu học, học sinh tiểu học tại Biên Hòa. Chương trình toán tư duy A+ được giảng dạy bằng tiếng anh giúp học sinh nâng cao kiến thức toán học mà còn rèn luyện kỹ năng từ vựng tiếng anh.

Đối tượng tuyển sinh lớp tư duy A+:

  • Học sinh 4-5 tuổi
  • Học sinh tiểu học: (Lớp 1-4) 6-9 tuổi;

Chương trình giảng dạy toán tư duy A+:

  • Toán tư duy Singapore theo lớp học
  • Chương trình bằng tiếng Anh.
Thời gian: 4,5 tháng
Học phí: 1.000.000/tháng

Phí tài liệu: 100.000 đ - 150.000 đ/cuốn


Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

Toán tư duy A+

Toán tư duy A+ giúp học sinh phát triển tư duy:

  • Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ
  • Hình thành các kỹ năng phương pháp, giải quyết các bài toán một cách nhanh chóng
  • Giúp con tiến bộ, yêu thích môn toán...
Liên hệ Trung Tâm Toán Tư Duy Super Math
  • Địa chỉ: 528, Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 8, Phường Hố Nai, Biên Hòa
  • Điện thoại: 0977.093.688
  • Website: https://www.toantuduysoroban.com

Đăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT